AminetAminet
Search:
84544 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

disk/cdrom/amibonlex.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:Viewer for Bonniers Lexikon 96/97
Author:Erik Engdahl <vac.eren at memo.volvo.se>
Uploader:vac eren memo volvo se
Type:disk/cdrom
Version:0.7
Requires:AmigaOS 3.x, CD-Rom
Architecture:m68k-amigaos
Date:1998-06-23
Download:http://aminet.net/disk/cdrom/amibonlex.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/disk/cdrom/amibonlex.readme
Downloads:6082

This program is made to work with a CD-ROM Lexicon which is written in
Swedish. If anyone is interested in (what I have learned about) files
generated by Macromedia Director then just send me an e-mail.
The following program-description is in Swedish.
----------------------------------------------------------------------
Detta är ett program för att använda Bonniers Multimedia Lexikon 1996/97
på Amigan. Självklart behöver du CD-Rom skivan.

OBS!! Nu kan du få Bonniers Lexicon 1997 nästan gratis.
Se på hemsidan (hem.passagen.se/thenut/amibonlex.html) för mer information.

Detta var mest tänkt som ett snabbt hack för att kolla på skivans
innehåll från början. Numera har det blivit lite mer multimedia med
grafiskt användargränssnitt, datatyp för bilderna och möjlighet att
spela ljuden med AIFF-datatypen eller externt program typ Play16.

Historik:

 0.7  Nya knappar: "Spara" (text) och "Hänv." (hänvisningar).
    Hela sökvägen behöver inte skrivas in i tooltypes för externa 
    program.
    Bättre font-känslighet (titelradens höjd).
    Som vanligt: Buggfixar och förbättrad guide.

 0.6	Förhoppningvis fungerar nu alla ord även på 97ans skiva.
    Fixade ett fel som gjorde att ljudspelning med extern program
    inte fungerade.
    Knappen "Bakåt" implementerad.
    Snabbtangenter för en del knappar.
    Nya ToolTypes: FONTSIZE och DEBUG
    New Icons ikon av Jimmy "Gnu" Gunnarsson.
    Guiden har kompletterats med ett avsnitt om felsökning.


Contents of disk/cdrom/amibonlex.lha
PERMISSION UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP   NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
[generic]         8305  18638 44.6% -lh5- 2a40 Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex.Guide
[generic]         265  1252 21.2% -lh5- df35 Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex.Guide.info
[generic]         532  1600 33.2% -lh5- 64fe Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex.info
[generic]         954  1718 55.5% -lh5- bd8a Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex.readme
[generic]         215   433 49.7% -lh5- dd03 Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex.readme.info
[generic]         1427  4597 31.0% -lh5- 4357 Jun 22 1998 AmiBonlex/Install
[generic]         519  1258 41.3% -lh5- 8fc4 Jun 22 1998 AmiBonlex/Install.info
[generic]         335   380 88.2% -lh5- 42a4 Feb 13 1998 AmiBonlex/ABDL96data
[generic]         341   380 89.7% -lh5- b945 Jun 8 1998 AmiBonlex/ABDL97data
[generic]         259   628 41.2% -lh5- a554 Jun 22 1998 AmiBonlex/Extra.info
[generic]        19222  37604 51.1% -lh5- f7e7 May 9 1998 AmiBonlex/Extra/checkdxr2
[generic]         1839  6633 27.7% -lh5- 5dbf Jun 8 1998 AmiBonlex/Extra/checkdxr2.c
[generic]         386   835 46.2% -lh5- 3546 Apr 26 1998 AmiBonlex/Extra/checkdxr2.info
[generic]         266   628 42.4% -lh5- d858 Mar 14 1998 AmiBonlex/fonts.info
[generic]         257   628 40.9% -lh5- f7fa Mar 14 1998 AmiBonlex/NewIcons.info
[generic]         265   628 42.2% -lh5- 0fac Mar 7 1998 AmiBonlex/datatype.info
[generic]         279   336 83.0% -lh5- c900 Feb 21 1997 AmiBonlex/datatype/MacPaint
[generic]         280   467 60.0% -lh5- e609 Feb 23 1998 AmiBonlex/datatype/MacPaint.info
[generic]         2873  5200 55.2% -lh5- 9a27 Feb 7 1998 AmiBonlex/datatype/MacPict.datatype
[generic]         255   290 87.9% -lh5- 9bf5 Jan 3 1980 AmiBonlex/datatype/MacPICT2
[generic]         280   467 60.0% -lh5- 9ed4 Jan 3 1980 AmiBonlex/datatype/MacPICT2.info
[generic]         249   628 39.6% -lh5- 8b97 Jun 22 1998 AmiBonlex.info
[generic]        30392  57088 53.2% -lh5- 1b55 Jun 22 1998 AmiBonlex/AmiBonLex
[generic]          31   264 11.7% -lh5- 9483 Feb 16 1998 AmiBonlex/fonts/ABDLspec.font
[generic]         1803  3348 53.9% -lh5- 55e7 Feb 16 1998 AmiBonlex/fonts/ABDLspec/8
[generic]         1327  3410 38.9% -lh5- 3b8d Mar 31 1998 AmiBonlex/NewIcons/AmiBonLex.guide.info
[generic]         1556  3618 43.0% -lh5- eed5 Mar 16 1998 AmiBonlex/NewIcons/AmiBonLex.info
[generic]         828  3446 24.0% -lh5- 2373 Mar 31 1998 AmiBonlex/NewIcons/MacPICT2.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ ----------
 Total    28 files  75540 156402 48.3%      Jun 23 1998

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>